Articole

Articole

Descendența lui Ion Ghica, până în prezent

 

arbore-ghica-a3

 

„Doresc din toate puterile inimii şi spiritului meu ca oamenii oneşti şi învăţaţi să se grupeze în jurul ideilor celor bune şi raţionale, să le susţie cu tărie şi să le propage prin cuvânt, prin scrieri şi prin fapte, căci numai astfel s-ar putea forma conştiinţa poporului, singurul frâu ce poate opri pe guvernanţi de a se abate de la prescripţiunile adevăratelor principii şi a nu lăsa loc la credinţe greşite şi stricate prin ură şi prin patimi.”

De Silviu Miloiu

Sursa: Adevărul

Paşoptist tipic în ceea ce priveşte biografia şi etapele existenţei, Ion Ghica se deosebeşte profund de toţi colegii săi de generaţie prin cîteva trăsături specifice: e singurul scriitor important ieşit din marea aristocraţie (strănepot şi nepot de domn), nutrind astfel aspiraţii legitime la cele mai înalte poziţii în stat, inclusiv la domnie; e singurul paşoptist care a manifestat o vocaţie puternică pentru ştiinţele exacte, obţinînd diploma de inginer la una dintre cele mai prestigioase şcoli superioare din Europa şi stăpînind ca specialist matematica, fizica, ştiinţele naturii. Viaţa sa, desfăşurată exclusiv în mediu aristocratic, a urmat însă o schemă paşoptistă: dascăli greci în copilărie, studii la Paris, activitate culturală şi de pregătire a Revoluţiei, rol proeminent la 1848, luptător pentru Unire, om politic important pînă la vîrsta de 55 de ani (a fost de cîteva ori prim-ministru), apoi final al vieţii în plină glorie socială şi culturală (director al Teatrului Naţional, ministru al ţării la Londra, membru al Academiei). E evident paralelismul cu destinul celui mai bun prieten al său moldovean, Alecsandri.

de Mihai Zamfir

Sursa: România literară